Podatek dochodowyDSC00141Zasady ogólne oraz podatek liniowy są do wyboru dla każdej dzialalności. Nie dla wszystkich możliwa jest karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany. Wyboru formy opodatkowania dokonuje się w zasadzie raz na rok. Jeśli zmieni się zdanie, generalnie należy poczekać z wyborem innej formy do następnego roku, a właściwie do 20go stycznia następnego roku. Od tej zasady mogą być jednak pewne wyjątki.

 

Wybierając formę opodatkowania należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 

  • rodzaj działalności – bo nie dla każdego każda forma

 

  • szacunkową wielkość przychodów w roku

 

  • proporcję przychodów do kosztów – bo warto zminimalizować obciążenie podatkowe

 

  • łatwość rozliczania się – w przypadku wykonywania czynności księgowych samodzielnie