PoradnikporadnikKażdy, kto rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, musi najpierw podjąć następujące decyzje:

 

1) w jakiej formie będzie się rozliczał z tytułu podatku dochodowego? (tutaj są do wyboru formy: ryczałt, karta podatkowa, książka przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych, książka przychodów i rozchodów przy opodatkowaniu podatkiem liniowym)

 

2) czy zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

 

Być może nie rozstrzygniemy tego od razu i dojdziemy dopiero po pewnym czasie do tego, co jest dla danej działalności lepsze. Zawsze możemy zmienić naszą formę rozliczeń, ale niekoniecznie od ręki.