PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH  • DSC00138wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług) 
  • rozliczenie właścicieli

 

  • sporządzenie raportów (miesięcznych i rocznych)

 

  • obsługa pracowników

 

  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Księgowość prowadzimy przy użyciu nowoczesnego oprogramowania finansowo-księgowego. Zastosowanie takiego oprogramowania pozwala na wykonanie wielu dodatkowych zestawień i przeprowadzeniu analiz, dzięki którym Klient otrzymuje wiele informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej.