PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJryczałt

  • ewidencja sprzedaży

 

  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 

  • rozliczenia właścicieli

 

  • ewidencje podatku od towarów i usług

 

  • obsługa pracowników

 

  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

  • ewidencja podatku od towarów i usług

 

 

Księgowość prowadzimy przy użyciu nowoczesnego oprogramowania finansowo-księgowego. Zastosowanie takiego oprogramowania pozwala na wykonanie wielu dodatkowych zestawień i przeprowadzeniu analiz, dzięki którym Klient otrzymuje wiele informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej.