OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

PERSONEL

 

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników i przygotowanie listy płac

 

 • przygotowanie pasków wypłat i rozesłanie ich pocztą elektroniczną do Klientów

 

 • przygotowanie dokumentacji i rozliczeń z PFRON

 

 • przygotowanie danych do PIT 4

 

 • przygotowanie i wysłanie pocztą elektroniczną deklaracji ZUS

 

 • sporządzenie rozliczeń rocznych PIT 11, PIT 40 oraz sprawozdań do GUS

 

 • reprezentowanie Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w innych instytucjach budżetowych związanych z przyjętym zleceniem

 

 • prowadzeniu teczek pracowniczych (gromadzenie wszystkich dokumentów kadrowych, sporządzanie kart wynagrodzeń, urlopowych i zasiłkowych, ewidencja czasu pracy itp.)

 

 • przygotowywanie niezbędnych raportów na temat: struktury zatrudnienia, urlopów wypoczynkowych, stażów pracy, wypłaconych zwolnień lekarskich, itp.

 

 • bieżące weryfikowanie i aktualizowanie dokumentów (wystawianie skierowań na badania lekarskie, ustalenie szkoleń BHP, wystawianie zaświadczeń o zarobkach , wniosków urlopowych, rozliczanie zaliczek itp.)

 

 • przy przyjęciu nowych pracowników sporządzenie umów o pracę, kierowanie na badania, zgłoszenie do ZUS