analizy

 • biznes plany

 

 • wnioski kredytowe

 

 • wszelkiego rodzaju wnioski dla przedsiębiorców

 

 • doradztwo gospodarcze

 

 • pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań, np. wybór formy opodatkowania a co za tym idzie sposób rozliczania z US

 

 • doradztwo w zakresie bieżących spraw dotyczących prowadzonej działalności

 

 • sprawdzanie poprawności dokumentacji księgowej, weryfikacja dokumentów przygotowanych przez klientów

 

 • odpowiedzialność przed US i ZUS za prowadzoną księgowość, reprezentacja podatnika przed organami podatkowymipomocPomożemy Ci w przygotowaniu dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej lub spółki, wyjaśnimy wątpliwości oraz zajmiemy się bieżącą obsługą księgową Twojej firmy, abyś mógł poświęcić całą uwagę rozwijaniu swojego biznesu.

PERSONEL

 

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników i przygotowanie listy płac

 

 • przygotowanie pasków wypłat i rozesłanie ich pocztą elektroniczną do Klientów

 

 • przygotowanie dokumentacji i rozliczeń z PFRON

 

 • przygotowanie danych do PIT 4

 

 • przygotowanie i wysłanie pocztą elektroniczną deklaracji ZUS

 

 • sporządzenie rozliczeń rocznych PIT 11, PIT 40 oraz sprawozdań do GUS

 

 • reprezentowanie Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w innych instytucjach budżetowych związanych z przyjętym zleceniem

 

 • prowadzeniu teczek pracowniczych (gromadzenie wszystkich dokumentów kadrowych, sporządzanie kart wynagrodzeń, urlopowych i zasiłkowych, ewidencja czasu pracy itp.)

 

 • przygotowywanie niezbędnych raportów na temat: struktury zatrudnienia, urlopów wypoczynkowych, stażów pracy, wypłaconych zwolnień lekarskich, itp.

 

 • bieżące weryfikowanie i aktualizowanie dokumentów (wystawianie skierowań na badania lekarskie, ustalenie szkoleń BHP, wystawianie zaświadczeń o zarobkach , wniosków urlopowych, rozliczanie zaliczek itp.)

 

 • przy przyjęciu nowych pracowników sporządzenie umów o pracę, kierowanie na badania, zgłoszenie do ZUSryczałt

 • ewidencja sprzedaży

 

 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 

 • rozliczenia właścicieli

 

 • ewidencje podatku od towarów i usług

 

 • obsługa pracowników

 

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

 • ewidencja podatku od towarów i usług

 

 

Księgowość prowadzimy przy użyciu nowoczesnego oprogramowania finansowo-księgowego. Zastosowanie takiego oprogramowania pozwala na wykonanie wielu dodatkowych zestawień i przeprowadzeniu analiz, dzięki którym Klient otrzymuje wiele informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej. 

KPIR

 • ewidencja kosztów i przychodów

 

 • ewidencja środków trwałych

 

 • ewidencja wyposażenia

 

 • ewidencja podatku od towarów i usług

 

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli

 

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Księgowość prowadzimy przy użyciu nowoczesnego oprogramowania finansowo-księgowego. Zastosowanie takiego oprogramowania pozwala na wykonanie wielu dodatkowych zestawień i przeprowadzeniu analiz, dzięki którym Klient otrzymuje wiele informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej.